Step by Step
Schrijf nu in, het verbindt je nergens toe!

Inschrijving Analyse van je situatie Partnership "All in One" Formule Lang leve de vrijheid! Nog vragen?


Nog niet overtuigd?
Het Detify Team beantwoordt uw laatste vragen.Hoe gaat dit in zijn werk ?

Hieronder vind je wat aanvullende nuttige informatie.

Allereerst sta je op het punt iets op te zetten waarmee je medewerkers binnenkort hun (e-)bike & diensten zullen kunnen financieren met hun brutoloon als financieringsbron.

Dit geeft hen in alle gevallen een financieel voordeel tot 50% vergeleken mv dezelfde fiets gekocht met netto geld.

Inderdaad, de Belgische wetgeving biedt de werkgever en de werknemer bijzonder aantrekkelijke fiscaleen sociale (RSZ) voorwaarden aan (die voor beide partijen van toepassing zijn) om over te gaan tot een "salary sacrifice".

Wat bedoelen wij daarmee?

De werkgever en de werknemer komen een nieuw salaris overeen voor de werknemer en de totale kostenbesparing die daaruit voortvloeit voor de werkgever zal worden gebruikt voor de financiering van de ter beschikkingstelling van een bedrijfsfiets aan de werknemer.

Het principe van "budgetaire neutraliteit" moet worden gerespecteerd. Met andere woorden, de werkgeverskost verbonden aan het nieuwe loon plus de kosten verbonden aan het bedrijfsfiets moeten gelijk zijn aan de werkgeverskost van het salaris vóór het "salary sacrifice".

Q&A

Raadpleeg onze database met veelgestelde vragen en antwoorden die je helpen jouw vragen te beantwoorden.

Vanuit fiscaal en sociaal oogpunt (ONSS) wint iedereen, zowel u als uw teams - zie vraag nr. 4.

Ten tweede, specifiek voor u als werkgever.

Inderdaad, gestandaardiseerd en 100% gedigitaliseerd, Detify laat u toe, als geen ander product op de markt, om super aantrekkelijk te zijn voor uw teams door hen zeer gemakkelijk toegang te geven tot een aanbod dat meestal gereserveerd is voor grote bedrijven - fietsen, ze praten er soms over, ze kijken er vaak naar uit: neem de stap!

Wat verklaart dit? Door hun brutovergoeding te gebruiken als financieringsbron (zie antwoord op de vraag "Wat is het principe, precies?") van hun fiets + diensten, is de daling van hun uitgaven tot 50% minder dan dezelfde aankoop met hun "netto-zak".

U gaat met uw werknemer akkoord met een "salary sacrifice".

Wat bedoelt u daarmee?

Laten we beginnen met dit uit te leggen: het zijn uw loonkosten als werkgever die worden gebruikt om de fiets van uw werknemer te financieren, niet het brutoloon van de werknemer. Met andere woorden, het is de totale kostenbesparing voor u als gevolg van de "salary sacrifice" die zal worden gebruikt om de bedrijfsfiets van uw werknemer te financieren.

Belangrijk: het principe van "budgetneutraliteit" moet worden gegarandeerd, d.w.z. dat uw loonkosten als werkgever gekoppeld aan de nieuwe loon, verhoogd met de kosten gelinkt aan het bedrijfsfiets, gelijk moeten zijn aan de oorspronkelijke loonkosten.

De eindejaarsbonus of het maandsalaris wordt meestal gebruikt.

De eerste, niet-recurrent, moetd e 36 maandelijkse betalingen in één keer kunnen financieren.

De andere, is een terugkerende basis voor de financiering van de fiets en de bijbehorende diensten.

Als de fiets effectief (althans gedeeltelijk) door de werknemer wordt gebruikt voor het woon werkverkeer, is zelfs het louter privégebruik van de fiets vrijgesteld van werkgevers- en persoonlijke bijdragen en van bedrijfsvoorheffing. Nooit eerder gezien voor zo'n efficiënt en gezond vervoermiddel. Bijvoorbeeld: de bedrijfswagen, die door onze Europese buren als voordelig wordt beschouwd, is onderworpen aan een voordeel van alle aard dat wordt berekend op basis van de reële waarde van het voordeel dat hij voor de werknemer vertegenwoordigt. Dit geldt niet voor de bedrijfsfiets.

Het Belgische wettelijke kader voorziet geen regels die een minimum aan woon-werkverkeer /week of /maand voorschrijven en ook niet bijvoorbeeld dat een aantal kilometers in een bepaalde periode moeten worden afgelegd ... Maar een gedeeltelijk gebruik voor deze verplaatsingen blijft de basis (zie vraag 4), naast de regel van het gezond verstand.

In de praktijk heeft uw werknemer verklaard dat hij af en toe zijn "bedrijfsfiets" zal gebruiken om naar het werk te gaan of om een deel van zijn woon werkverkeer met zijn bedrijsfiets te doen. In de afgelopen maanden was dit misschien niet mogelijk. Hij zal dit binnenkort doen, aangezien de situatie niet onveranderd kan blijven tot 31/12/2021.

Maar laten we pragmatisch zijn: of u nu verplicht bent dit te doen door de sector waarin uw bedrijf actief is, of op eigen initiatief, zorg ervoor dat u in deze periode geen fietsvergoeding voor uw fiets betaalt. Het doel is als volgt: de betaling van een dergelijke vergoeding moet worden beschouwd als bewijs van de door uw werknemer gemaakte professionele verplaatsingen.

Neem contact op met uw sociaal secretariaat voor een efficiënte begeleiding.

U hebt die nodig om een individuele bijlage op te stellen bij het arbeidscontract voor elk van uw Teamleden die hebben gekozen voor een "salary sacrifice" (het bedrag van de salary sacrifice, enkele specificiteiten van de gekozen fiets, ... zullen worden gespecificeerd) en om de impact op het salaris in te voeren.

En dat is het (Maar laat ons niet zeggen wat we niet gezegd hebben) want we zorgen voor de rest:

  • een voorbeeld van een "bike policy", dat de gemeenschappelijke basis zal zijn voor al diegenen die van "salary sacrifice" gebruik maken...
  • een voorbeeld van een verklaring op erewoord
  • toegang tot het "serenity package" dat uw teams nodig hebben om in goede omstandigheden te fiesten(zie punt 7)
  • communicatieondersteuning naar de werknemers toe...

Onze wens, nadat u zich van A tot Z verzorgd voelde door de gepassioneerde professionals die we al 10 jaar zijn, is dat u tegen uzelf zegt Ctec is DE Partner die ik nodig had om deze VRIJHEID van beweging aan te bieden aan mijn medewerkers in de beste omstandigheden! Dank u voor uw vertrouwen!

  • (e-)fiets & Bebat (recyclage bijdrage voor de batterij als het een elektrische fiets is)
  • hoogwaardig hangslot
  • verzekering tegen diefstal en materiële schade
  • 24/7-bijstand
  • onderhoud en reparaties in het gehele netwerk van 450 Partner-fietswinkels.

De missie van Ctec is om u de financiering en een efficiënte oplossing te bieden voor het beheer van uw (e-)fietsvloot, en niet om in de plaats te komen van uw sociaal secretariaat of uzelf bij het nemen van beslissingen die hem of u toebehoren als leverancier-partner/werkgever. Deze enkele informatieve vragen & antwoorden kunnen dus op geen enkele manier de verantwoordelijkheid van Ctec aangaan.